معنی و ترجمه کلمه صداى صفیر ایجاد کردن به انگلیسی صداى صفیر ایجاد کردن یعنی چه

صداى صفیر ایجاد کردن

whoosh

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها