معنی و ترجمه کلمه صداى غاز وحشى یا بوق ماشین و امثال آن به انگلیسی صداى غاز وحشى یا بوق ماشین و امثال آن یعنی چه

صداى غاز وحشى یا بوق ماشین و امثال آن

honk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها