معنی و ترجمه کلمه صداى غرش کردن به انگلیسی صداى غرش کردن یعنی چه

صداى غرش کردن

bellow


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها