معنی و ترجمه کلمه صداى غرش به انگلیسی صداى غرش یعنی چه

صداى غرش

boom


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها