معنی و ترجمه کلمه صداى غوک درآوردن به انگلیسی صداى غوک درآوردن یعنی چه

صداى غوک درآوردن

creak


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها