معنی و ترجمه کلمه صداى مخصوص هر حیوان به انگلیسی صداى مخصوص هر حیوان یعنی چه

صداى مخصوص هر حیوان

holler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها