معنی و ترجمه کلمه صداى مزاحم به انگلیسی صداى مزاحم یعنی چه

صداى مزاحم

mush
parasite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها