معنی و ترجمه کلمه صداى ناشى از ضربات تند و متوالى به انگلیسی صداى ناشى از ضربات تند و متوالى یعنی چه

صداى ناشى از ضربات تند و متوالى

rat a tat
rat a tat tat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها