معنی و ترجمه کلمه صداى ناهنجار ایجاد کردن به انگلیسی صداى ناهنجار ایجاد کردن یعنی چه

صداى ناهنجار ایجاد کردن

screech

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها