معنی و ترجمه کلمه صداى هیس به انگلیسی صداى هیس یعنی چه

صداى هیس

hiss
sibilant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها