معنی و ترجمه کلمه صداى چلپ چلوپ پوتین در زمین گل آلود به انگلیسی صداى چلپ چلوپ پوتین در زمین گل آلود یعنی چه

صداى چلپ چلوپ پوتین در زمین گل آلود

squelch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها