معنی و ترجمه کلمه صدایى که از ناى سگ خشمگین بر مى آید به انگلیسی صدایى که از ناى سگ خشمگین بر مى آید یعنی چه

صدایى که از ناى سگ خشمگین بر مى آید

growl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها