معنی و ترجمه کلمه صدایى که براى راندن حیوان به کار مى رود به انگلیسی صدایى که براى راندن حیوان به کار مى رود یعنی چه

صدایى که براى راندن حیوان به کار مى رود

chuck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها