معنی و ترجمه کلمه صدایى که هنگام کشیدن سیم ساز از آن شنیده مى شود به انگلیسی صدایى که هنگام کشیدن سیم ساز از آن شنیده مى شود یعنی چه

صدایى که هنگام کشیدن سیم ساز از آن شنیده مى شود

twang

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها