معنی و ترجمه کلمه صدا بلند به انگلیسی صدا بلند یعنی چه

صدا بلند

bigmouthed
stentorian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها