معنی و ترجمه کلمه صدا در آوردن به انگلیسی صدا در آوردن یعنی چه

صدا در آوردن

phonate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها