معنی و ترجمه کلمه صدا شناسى به انگلیسی صدا شناسى یعنی چه

صدا شناسى

phonics
phonology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها