معنی و ترجمه کلمه صدا یا ساز را جفت کردن به انگلیسی صدا یا ساز را جفت کردن یعنی چه

صدا یا ساز را جفت کردن

accompany

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها