معنی و ترجمه کلمه صدساله به انگلیسی صدساله یعنی چه

صدساله

centenary
centennial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها