معنی و ترجمه کلمه صدف حلزونى شکل به انگلیسی صدف حلزونى شکل یعنی چه

صدف حلزونى شکل

wheal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها