معنی و ترجمه کلمه صدف مروارید به انگلیسی صدف مروارید یعنی چه

صدف مروارید

mother of pearl
nacre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها