معنی و ترجمه کلمه صدمه نخورده به انگلیسی صدمه نخورده یعنی چه

صدمه نخورده

safe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها