معنی و ترجمه کلمه صراحت به انگلیسی صراحت یعنی چه

صراحت

perspicuity
positivity
precision
speciosity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها