معنی و ترجمه کلمه صرع همراه با تشنج و غش به انگلیسی صرع همراه با تشنج و غش یعنی چه

صرع همراه با تشنج و غش

grand mal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها