معنی و ترجمه کلمه صرفنظر کردن به انگلیسی صرفنظر کردن یعنی چه

صرفنظر کردن

betake
call off
forget
pass up
withdraw
withdrawal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها