معنی و ترجمه کلمه صرف شدن به انگلیسی صرف شدن یعنی چه

صرف شدن

spend

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها