معنی و ترجمه کلمه صرف نشدنى به انگلیسی صرف نشدنى یعنی چه

صرف نشدنى

indeclinable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها