معنی و ترجمه کلمه صرف نظرکرداز به انگلیسی صرف نظرکرداز یعنی چه

صرف نظرکرداز

forgave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها