معنی و ترجمه کلمه صرف نظرکرداز به انگلیسی صرف نظرکرداز یعنی چه

صرف نظرکرداز

forgave

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها