معنی و ترجمه کلمه صعتر به انگلیسی صعتر یعنی چه

صعتر

thyme

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها