معنی و ترجمه کلمه صغرى و کبرى چیدن به انگلیسی صغرى و کبرى چیدن یعنی چه

صغرى و کبرى چیدن

syllogize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها