معنی و ترجمه کلمه صفات مشترک داشتن به انگلیسی صفات مشترک داشتن یعنی چه

صفات مشترک داشتن

osculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها