معنی و ترجمه کلمه صفت تفضیلى به انگلیسی صفت تفضیلى یعنی چه

صفت تفضیلى

comparative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها