معنی و ترجمه کلمه صفت موروثى به انگلیسی صفت موروثى یعنی چه

صفت موروثى

strain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها