معنی و ترجمه کلمه صفحات آهن ته کشتى به انگلیسی صفحات آهن ته کشتى یعنی چه

صفحات آهن ته کشتى

keel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها