معنی و ترجمه کلمه صفحه اى که روى آن اسم چیزى نقش شده باشد به انگلیسی صفحه اى که روى آن اسم چیزى نقش شده باشد یعنی چه

صفحه اى که روى آن اسم چیزى نقش شده باشد

escutcheon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها