معنی و ترجمه کلمه صفحه بالدار مظهر خداى آفتاب به انگلیسی صفحه بالدار مظهر خداى آفتاب یعنی چه

صفحه بالدار مظهر خداى آفتاب

sun disk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها