معنی و ترجمه کلمه صفحه تلویزیون به انگلیسی صفحه تلویزیون یعنی چه

صفحه تلویزیون

screen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها