معنی و ترجمه کلمه صفحه دار به انگلیسی صفحه دار یعنی چه

صفحه دار

paginal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها