معنی و ترجمه کلمه صفحه زیر مجسمه به انگلیسی صفحه زیر مجسمه یعنی چه

صفحه زیر مجسمه

entablement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها