معنی و ترجمه کلمه صفحه سفیدى که بین دو صفحه چاپى دیگر قرار داده شده به انگلیسی صفحه سفیدى که بین دو صفحه چاپى دیگر قرار داده شده یعنی چه

صفحه سفیدى که بین دو صفحه چاپى دیگر قرار داده شده

slip sheet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها