معنی و ترجمه کلمه صفحه فلزى به انگلیسی صفحه فلزى یعنی چه

صفحه فلزى

plate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها