معنی و ترجمه کلمه صفحه مسى به انگلیسی صفحه مسى یعنی چه

صفحه مسى

copperplate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها