معنی و ترجمه کلمه صفحه ى پلاتین یا تنگستن دو لوله ى اشعه ى مجهول به انگلیسی صفحه ى پلاتین یا تنگستن دو لوله ى اشعه ى مجهول یعنی چه

صفحه ى پلاتین یا تنگستن دو لوله ى اشعه ى مجهول

anticathode

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها