معنی و ترجمه کلمه صفحه پولادینى که دو خط آهن یا دوتیر را به هم متصل ساخته و در امتداد هم قرار مى دهد به انگلیسی صفحه پولادینى که دو خط آهن یا دوتیر را به هم متصل ساخته و در امتداد هم قرار مى دهد یعنی چه

صفحه پولادینى که دو خط آهن یا دوتیر را به هم متصل ساخته و در امتداد هم قرار مى دهد

fishplate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها