معنی و ترجمه کلمه صفحه چنبره ها به انگلیسی صفحه چنبره ها یعنی چه

صفحه چنبره ها

core plane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها