معنی و ترجمه کلمه صفحه گردونه به انگلیسی صفحه گردونه یعنی چه

صفحه گردونه

turntable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها