معنی و ترجمه کلمه صفحه 33 دور به انگلیسی صفحه 33 دور یعنی چه

صفحه 33 دور

long play
long playing
lp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها