معنی و ترجمه کلمه صفراوى به انگلیسی صفراوى یعنی چه

صفراوى

biliary
bilious
choler
xanthic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها