معنی و ترجمه کلمه صفرایى مزاج به انگلیسی صفرایى مزاج یعنی چه

صفرایى مزاج

bilious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها