معنی و ترجمه کلمه صفر مقدم به انگلیسی صفر مقدم یعنی چه

صفر مقدم

leading zero


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها